Technický dozor stavebníka, dětské hřiště
Technický dozor stavebníka Karviná gymnázium
Úpravy Slezsko-ostravského hradu