V polovině Února se naplno rozběhla rekonstrukce a nadstavba budovy gymnázia a základní školy Hello.Celkové náklady stavby pro letošní rok jsou téměř 50 milionů korun!!! Služba Technický dozor investora, koordinátor BOZP Lokalita Ostrava-Poruba, ulice Čs. exilu Investor Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Náklady 69,5 milionů Kč včetně DPH Stav projektu Dokončeno a [...]
Na jaře letošního roku byly zahájeny práce na vestavbě kanceláří obecního úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová. Služba Technický dozor investora, koordinátor BOZP Lokalita Ostrava-Hrabová Investor UMOb Ostrava-Hrabová Náklady 3 566 922 Kč včetně DPH Stav projektu Dokončeno a v užívání

Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT

Zvýšení bezpečného provozu velmi exponované křižovatky v městské části Ostrava – Martinov

Úprava plochy terénní modelací, doplněna o několik vodních prvků.

Rekonstrukce kanalizace, inženýrských sítí, vozovky, chodníků, kolejiště a tramvajových zastávek.

Sportovní multifunkční hřiště, dětské hřiště, výstavba parkovacích stání, oprava komunikací.

V rámci rekonstrukce bylo nutné provést zateplení svislých obvodových stěn minerálními rohožemi tl. 150mm , v rozsahu 4.136 m². Dále bylo nutné provedení tenkovrstvých omítek se zrnem tl. 2,0mm na podkladním armovací tkanině a vyrovnávacích polymer – cementových stěrkách. K výměně střešní krytiny a zateplení střechy byl použit polystyrén  EPS tl. 180mm , PVC folie, 2.328,02 m² včetně […]

V roce 2014 probíhaly a probíhají v objektu Domu Kultury města Ostravy a jeho okolí opravy stavební práce na kterých se podílí několik dodavatelských firem. Blíže se jedná o úpravu ploch před DKMO a.s., odstranění havarijního stavu atiky budovy DKMO, včetně následného vyčištění přilehlé fasády. Dále je nutné odstranit  havarijní stav venkovního osvětlení kolem DKMO a.s., zpevněné […]

Předmětem projektu je výstavba polyfunkčního domu v územní proluce náměstí v Ostravě - Mariánských Horách, a to včetně napojení na síť veřejné technické infrastruktury. Náplní projektu jsou převážně komerční prostory - obchody v přízemí a administrativa v patrech. Objekt bude mít celkový půdorysný rozměr 23,29 x 18,69m, bude částečně podsklepený, čtyřpodlažní s rovnou fóliovou střechou bude [...]