V rámci rekonstrukce bylo nutné provést zateplení svislých obvodových stěn minerálními rohožemi tl. 150mm , v rozsahu 4.136 m². Dále bylo nutné provedení tenkovrstvých omítek se zrnem tl. 2,0mm na podkladním armovací tkanině a vyrovnávacích polymer – cementových stěrkách. K výměně střešní krytiny a zateplení střechy byl použit polystyrén  EPS tl. 180mm , PVC folie, 2.328,02 m² včetně výměny klempířských prvků z poplastovaného plechu. Provedeno bylo také zhotovení nového hromosvodu, oprava lodžií, včetně zateplení bočních a čelních stěn. Provedení výměny oplechování parapetů oken. Výměna dlažeb lodžií, včetně oprav podkladních betonových vrstev, provedení stěrkových hydroizolací. Nutná byla také výměna balkónových zábradlí, mříží na oknech stravovacího komplexu.

 

SlužbaRekonstrukce Domova pro seniory Kamenec I.
Lokalita Ostrava
Investor Statutární město Ostrava
Náklady Cca 13,5 mil. Kč
Stav projektuDokončeno 09/2014