V rámci rekonstrukce bylo nutné provést zateplení svislých obvodových stěn minerálními rohožemi tl. 150mm , v rozsahu 4.136 m². Dále bylo nutné provedení tenkovrstvých omítek se zrnem tl. 2,0mm na podkladním armovací tkanině a vyrovnávacích polymer–cementových stěrkách. K výměně střešní krytiny a zateplení střechy byl použit polystyrén  EPS tl. 180mm , PVC folie, 2.328,02 m² včetně výměny klempířských prvků z poplastovaného plechu. Provedeno bylo také zhotovení nového hromosvodu, oprava lodžií, včetně zateplení bočních a čelních stěn, výměna oplechování parapetů oken. Výměna dlažeb lodžií, včetně oprav podkladních betonových vrstev, provedení stěrkových hydroizolací. Nutná byla také výměna balkónových zábradlí a mříží na oknech stravovacího komplexu.

 

Služba Rekonstrukce Domova pro seniory Kamenec I.
Lokalita  Ostrava
Investor  Statutární město Ostrava
Náklady  Cca 13,5 mil. Kč
Stav projektu Dokončeno 09/2014