Na této stránce jsem umístil dokumenty, které dokládají moji odbornost v inženýrské činnosti. Mezi nejdůležitější patří certifikát České společnosti stavebních koordinátorů, který mě opravňuje k vykonávání funkce koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Reference

Zde jsou podloženy dlouholeté zkušenosti a praxe v inženýrské a projekční činnosti.

Významní obchodní partneři

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.

Dům kultury města Ostravy

Dům kultury města Ostravy

Stavební bytové družstvo Nová huť

Stavební bytové družstvo Nová huť