Projekční činnost


Nabízíme vypracování všech stupňů a druhů projektové dokumentace od návrhu studie až po realizační dokumentaci.

Technický dozor stavebníka


Jako stavební dozor hájíme zájmy investora při stavebním procesu. Tvoříme mezičlánek mezi investorem a odbornou firmou realizující stavbu.

Koordinátor BOZP


Zabýváme se koordinací bezpečnosti práce více účastníků jedné stavby a to jak ve fázi přípravné (předrealizační) tak ve fázi realizační.

Nejnovější realizované stavby

Novostavba víceúčelového hřiště ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Realizace víceúčelového hřiště se uskutečnila na pozemku ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí. Povrch hřiště je proveden z umělé trávy. Spolu...

Vnější oplocení Věznice Heřmanice

Záměna stávajícího oplocení za nové prefa T plotové dílce výšky 4,5 m. Součástí výstavby oplocení bylo i vybudování strážních věží...

Sportovní hala Nová Bělá

Architektonickou studii a projekt zpracoval ateliér Chválek. Jedná se o ocelovou konstrukci s skládaným LOP. Střecha je odvodněna podtlakovým systémem. Dispoziční...

Kde nás najdete a kontakt

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Předmět

    Vaše zpráva