Záměna stávajícího oplocení za nové prefa T plotové dílce výšky 4,5 m. Součástí výstavby oplocení bylo i vybudování strážních věží s požadavkem balistické ochrany.

Služba Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP
Lokalita Ostrava
Investor Český republika – Vězeňská služba ČR
Náklady 26,47 milionů Kč včetně DPH
Stav projektu 2019-2020