Celá výstavba je zamýšlena za účelem zvýšení bezpečného provozu velmi exponované křižovatky v městské části Ostrava – Martinov. Zejména zvýšení elektronického zabezpečení plynulosti průjezdu veřejné městské hromadné dopravy (autobusů a tramvají) ve vazbě na osobní a nákladní dopravu.

Služba Koordinátor BOZP
Lokalita Ul. Martinovská – Provozní- 1.čs. arm. sboru, Ostrava
Investor Město Ostrava
Náklady Cca 14,664 mil.Kč
Stav projektu Termín dokončení 12/2016