Celá výstavba je zamýšlena za účelem zvýšení bezpečného provozu velmi exponované křižovatky v městské části Ostrava – Martinov. Zejména zvýšení elektronického zabezpečení plynulosti průjezdu veřejné městské hromadné dopravy (autobusů a tramvají) ve vazbě na osobní a nákladní dopravu.

SlužbaKoordinátor BOZP
LokalitaUl. Martinovská – Provozní- 1.čs. arm. sboru, Ostrava
InvestorMěsto Ostrava
NákladyCca 14,664 mil.Kč
Stav projektuTermín dokončení 12/2016