Jedná se o úpravu plochy před kinem Luna v Ostravě Zábřehu.

Plocha byla celkově upravena terénní modelací a doplněna o několik vodních prvků. Součástí stavby bylo přeložení části vodovodu a řešení vodního hospodářství pro vodní prvky. Stávající zpevněné plochy a zařízení byly odstraněny.

Služba Technický dozor stavebníka
Lokalita Ostrava, Ostrava-Jih
Investor Statutární město Ostrava
Náklady Cca 12,751 mil.Kč
Stav projektu Termín dokončení 08/2015