Jedná se o úpravu plochy před kinem Luna v Ostravě Zábřehu.

Plocha byla celkově upravena terénní modelací a doplněna o několik vodních prvků. Součástí stavby bylo přeložení části vodovodu a řešení vodního hospodářství pro vodní prvky. Stávající zpevněné plochy a zařízení byly odstraněny.

SlužbaTechnický dozor stavebníka
LokalitaOstrava, Ostrava-Jih
InvestorStatutární město Ostrava
NákladyCca 12,751 mil.Kč
Stav projektuTermín dokončení 08/2015