Město přistoupilo k opravě historické páteřní komunikace především z důvodu havarijního stavu kanalizace pod vozovkou a kolejemi. Při této příležitosti došlo také na rekonstrukci inženýrských sítí, vozovky, chodníků, kolejiště a tramvajových zastávek Stodolní a Elektra.

Služba Rekonstrukce ul. Nádražní – Ostrava
Lokalita Ostrava
Investor Statutární město Ostrava
Náklady Cca 67,137 mil.Kč
Stav projektu Termín dokončení 11/2015