Realizace víceúčelového hřiště se uskutečnila na pozemku ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí. Povrch hřiště je proveden z umělé trávy. Spolu s víceučelovým hřištěm bylo vybudováno Workoutové hřiště, hřiště s dětskými herními prvky a dřevěný altán, která slouží jako venkovní učebna. Po dokončení revitalizace ZŠ zde vyroste ještě tartanová běžecká dráha.

Služba Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP
Lokalita Stará Ves nad Ondřejnicí
Investor Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Náklady 7,7 milionů Kč včetně DPH
Stav projektu 2019-2020