Celá výstavby byla rozdělena do dvou etap. Stavba zahrnoval výstavbu sportovního multifunkčního hřiště, dětského hřiště, výstavbu nových parkovacích stání, opravu komunikaci ve vnitrobloku městské části Šídlovec.  Nyní je stavba již zkolaudována.

Služba Revitalizace ploch Šídlovec – Škrobárova – V.Huga
Lokalita Ostrava, Ostrava-Hrabová
Investor Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová
Náklady Cca 3,953 mil.K č
Stav projektu Termín dokončení 10/2015