Kompletní oprava komunikace na ul. Mánesova a přilehlých zpevněných ploch. Rekonstrukcí byly navýšeny kapacity parkovacích stání a zvýšení bezpečnosti.

Služba Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP
Lokalita Ostrava
Investor Statutární město Ostrava
Náklady 17,1 milionů Kč včetně DPH
Stav projektu 2018-2019