Záměr tohoto projektu nespočíval ve změně užívání objektu ale v celkové rekonstrukci budovy, jejíž technické vybavení neodpovídalo současnosti. Budova byla postavena v 30. letech minulého století a sloužila k sportovnímu využití obyvatel Polanky nad Odrou. Realizací navrhovaných stavebních úprav došlo k zásahu do nosných i nenosných konstrukcí budovy, byla taktéž doplněna část přístavby o jedno podlaží. Nově navržené technické vybavení  odpovídá současným požadavkům. Byla  provedená nová elektroinstalace, nové vytápění a zdravotechnika, byla navržená odpovídající vzduchotechnika.  Proběhla celková oprava pláště budovy – oprava hydro izolace, nově zateplené fasády a opravy všech střešních plášťů budovy spolu s výměnou oken a dveří. Během rekonstrukcí došlo k opravám, či úplným výměnám přípojek inženýrských sítí, elektro, kanalizace, vody a plynu. Pro navrhované zařízení bylo vybudováno nové parkoviště. Budova své využití nezměnilo a stále je využíváno k sportovně společenským účelům. Projekt oprav Dělnického domu v Polance nad Odrou byl v průběhu realizace stavebních úprav rozšířen navíc o realizaci stavebních úprav šaten a sportovišť.

Služba Rekonstrukce budovy Dělnický dům Polanka nad Odrou
Lokalita Ostrava
Investor Statutární město Ostrava
Náklady Cca 30 mil. Kč
Stav projektu Dokončeno 09/2014

 

 Další info:

  • Projektant: OSA Projekt,s.r.o, Ing. Dalibor Staněk
  • Zhotovitel:  OSTRAVSKÉ STAVBY, A.S.