Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT v Bohumíně.

Celá výstavba je zamýšlena za účelem zvýšení kvality a zejména komfortu bydlení v sedmi
bytových domech s celkem 60- ti byty v městské části Bohumín – Skřečoň.

Služba Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP
Lokalita Bohumín, Bohumín-Skřečoň
Investor Město Bohumín
Náklady Cca 13,05 mil.Kč
Stav projektu Termín dokončení 09/2017