Zakázka: Regenerace bytových domů
Lokalita: Ostrava, ul. Hosáka
Realizace: Regenerace (zateplení, izolace)
Náklady: 21 mil. Kč
Investor: SBD Hová Huť