V roce 2014 probíhaly a probíhají v objektu Domu Kultury města Ostravy a jeho okolí opravy stavební práce na kterých se podílí několik dodavatelských firem. Blíže se jedná o úpravu ploch před DKMO a.s., odstranění havarijního stavu atiky budovy DKMO, včetně následného vyčištění přilehlé fasády. Dále je nutné odstranit  havarijní stav venkovního osvětlení kolem DKMO a.s., zpevněné plochy, dešťovou kanalizaci a anglické dvorky před únikovými východy divadla směrem do dvora budovy DKMO a.s. Odstranit je také nutné havarijní stav zpevněné plochy, dešťové kanalizace a anglických dvorků před únikovými východy divadla směrem do dvora budovy DKMO a.s..

 

SlužbaRekonstrukce DKMO a.s. a jeho okolí.
LokalitaOstrava
InvestorDKMO, a.s.
NákladyCca 15,8 mil. Kč
Stav projektuTermín dokončení 12/2014