V roce 2014 probíhaly v objektu Domu Kultury města Ostravy a jeho okolí opravy a stavební práce, na kterých se podílí několik dodavatelských firem. Blíže se jednalo o úpravu ploch před DKMO a.s., odstranění havarijního stavu atiky budovy DKMO včetně následného vyčištění přilehlé fasády. Dále bylo nutné odstranit  havarijní stav venkovního osvětlení kolem DKMO a.s., zpevněné plochy, dešťovou kanalizaci a anglické dvorky před únikovými východy divadla směrem do dvora budovy DKMO a.s.

 

Služba Technický dozor stavebníka
Lokalita Ostrava
Investor DKMO, a.s.
Náklady Cca 15,8 mil. Kč
Stav projektu Termín dokončení 12/2014