Předmětem řešení projektové dokumentace je vybudování parkovacích stání k budově Regionální kancelář Ostrava na adrese Hrušovská 2654/16 pro firmu ZFP Akademie a.s.

Parkovací stání bude položeno ze zámkové dlažby. Stavba je realizována na pozemcích náležících Dopravnímu podniku Ostrava a.s. , Sokolská třída 64, 702 00 Ostrava. V rámci projektu dojde k provedení kácení 5-ti stromů a provedení úrovňového přechodu přes komunikaci ulice Hrušovská. Dokončení stavby je předpokládáno v červnu 2014.

 

Služba Stavba parkoviště firmy ZFP Akademie a.s.
Lokalita  Ostrava
Investor ZFP Akademie, a.s.
Náklady  cca 3,5 mil. Kč
Stav projektu Realizace