Předmětem projektu je výstavba polyfunkčního domu v územní proluce náměstí v Ostravě – Mariánských Horách, a to včetně napojení na síť veřejné technické infrastruktury. Náplní projektu jsou převážně komerční prostory – obchody v přízemí a administrativa v patrech. Objekt bude mít celkový půdorysný rozměr 23,29 x 18,69m, bude částečně podsklepený, čtyřpodlažní s rovnou fóliovou střechou bude užívána jako pochozí terasa. Objekt bude napojen na veřejný vodovod, veřejnou jednotnou kanalizační síť, veřejnou síť NN pomocí nedaleké distribuční trafostanici.

Služba Technický dozor stavebníka
Lokalita Ostrava
Investor API centre, s.r.o. Štítného 7/327
Projektová dokumentace DaF PROJEKT s.r.o.
Architekt Ing. Arch Pavel Ruml a kol.
Náklady Cca 33 mil. K č
Stav projektu Termín dokončení 03/2016