Stavba je realizována ve velmi husté zástavbě, v centru památkové rezervace města Štramberk, za přísného dohledu Národního památkového ústavu. Stavební práce probíhají jen asi 100 m od dominanty města Štramberk, kterou jistě všichni znají – Štramberská trůba.

Projektant PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o. Zhotovitel stavby Trojmikostav, s.r.o.

Služba Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP
Lokalita Štramberk
Investor RUSTY GATE, a.s.
Náklady 11 milionů Kč bez DPH
Stav projektu 02/2021 – 10/2021