Architektonickou studii a projekt zpracoval ateliér Chválek. Jedná se o ocelovou konstrukci s skládaným LOP. Střecha je odvodněna podtlakovým systémem. Dispoziční řešení haly je uzpůsobeno pro dvě volejbalová hřiště nebo jedno hřiště jiných sportů. Součástí stavby bylo i vybudování zpevněných ploch a parkoviště.

Služba Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP
Lokalita Nová Bělá
Investor Statutární město Ostrava
Náklady 49,98 milionů Kč včetně DPH
Stav projektu 2020