Stavba se provádí za souběhu provozu školy/výuky žáků a při velmi náročné koordinaci provozu a postupu stavebních prací. Zhotovitel S_O_D Holding,s.r.o. Projektant IMPROS-FM, s.r.o.

Služba Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP
Lokalita Nová Bělá
Investor obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Náklady cca 28 milionů Kč bez DPH
Stav projektu 09/2020 – 0,7/2021