V polovině Února se naplno rozběhla rekonstrukce a nadstavba budovy gymnázia a základní školy Hello.Celkové náklady stavby pro letošní rok jsou téměř 50 milionů korun!!! Služba Technický dozor investora, koordinátor BOZP Lokalita Ostrava-Poruba, ulice Čs. exilu Investor Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Náklady 69,5 milionů Kč včetně DPH Stav projektu Dokončeno a [...]
Na jaře letošního roku byly zahájeny práce na vestavbě kanceláří obecního úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová. Služba Technický dozor investora, koordinátor BOZP Lokalita Ostrava-Hrabová Investor UMOb Ostrava-Hrabová Náklady 3 566 922 Kč včetně DPH Stav projektu Dokončeno a v užívání

Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT

Jedná se zděný dvoupodlažní rodinný dům bez podsklepení.

Projekt a vzhled domu je architekty navržen ve stylu vilové architektury 30-tých let.

Zvýšení bezpečného provozu velmi exponované křižovatky v městské části Ostrava – Martinov

Úprava plochy terénní modelací, doplněna o několik vodních prvků.

Předmětem projektu je výstavba polyfunkčního domu v územní proluce náměstí v Ostravě - Mariánských Horách, a to včetně napojení na síť veřejné technické infrastruktury. Náplní projektu jsou převážně komerční prostory - obchody v přízemí a administrativa v patrech. Objekt bude mít celkový půdorysný rozměr 23,29 x 18,69m, bude částečně podsklepený, čtyřpodlažní s rovnou fóliovou střechou bude [...]

Záměr tohoto projektu nespočíval ve změně užívání objektu ale v celkové rekonstrukci budovy, jejíž technické vybavení neodpovídalo současnosti. Budova byla postavena v 30. letech minulého století a sloužila k sportovnímu využití obyvatel Polanky nad Odrou. Realizací navrhovaných stavebních úprav došlo k zásahu do nosných i nenosných konstrukcí budovy, byla taktéž doplněna část přístavby o jedno podlaží. Nově navržené technické […]