Nabízím provedení kompletní výkon funkce stavebního dozoru. Stavební dozor zahrnuje:

 • kontrolu zhotovovaného díla podle schválené projektové dokumentace
 • kontrolu zhotovovaného díla podle platných přepisů, norem a vyhlášek
 • operativní řešení technických problémů během výstavby
 • finanční kontrolu dle rozsahu provedených prací
 • kontrolu kvality
 • sledování termínů výstavby
 • vedení kontrolních dnů
 • zajištění kompletního poradenství v průběhu výstavby pro stavebníka
 • fotodokumentaci během stavby
 • zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbě
 • kompletace nutných dokladů ke kolaudaci stavby
 • účast a odbornou pomoc při kolaudaci stavby

Stavební dozor Vám vždy zajistí, že budete mít jistotu, že jste zaplatili za kvalitu, že je Vaše stavba provedena podle všech platných předepsaných nebo doporučených předpisů. Stavební dozor Vám samozřejmě ušetří Vaše peníze, Váš čas a Vaše zdraví.

Zajistím pro stavebníky stavební dozor na novostavbách , rekonstrukcích, půdních vestavbách a pod. Dále nabízím odbornou pomoc při přebírání bytů a rodinných domků po jejich dokončení od stavebních nebo developerských firem.

 

Stavební dozor

 

Stavební dozor v Ostravě a dalších lokalitách jsem schopen Vám zajistit precizně a levně. Pro informace o tom co to je stavební dozor, prosím pokračujte zde >>

 

Autorský dozor

Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor – AD. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.

Superinspekce autorizovaným inspektorem

V případě, kdy se pro to stavebník rozhodne, může si objednat superinspekci stavby autorizovaným inspektorem, který stavbu kontroluje nejspíše v průběhu kontrolních prohlídek stavby, které jsou definovány ve stavebním povolení, resp. příloze k certifikátu stavby. Autorizovaný inspektor sleduje vedení stavby s ohledem na její provozuschopnost podmíněnou veřejnými zájmy na stavbu uplatňovanými. Jeho kontrola by měla v zásadě garantovat bezproblémové vydání kolaudačního souhlasu, který je nezbytný pro užívání poměrně rozsáhlého oboru staveb.

Výše jmenované osoby různých typů stavebniho dozoru na stavbě zaznamenávají svou činnost zápisy do stavebního deníku.