Lokalita: Šumperk
Realizace: Projekt typového rodinného domu
Stav projektu: 
projekt je v přípravné fázi
Investor: Irena Bezděková
Náklady:  cca 4 mil. Kč
Popis projektu:
Výstavbou rodinného domu v této lokalitě bude vybudována bytová jednotka kategorie 6 +1.

Předmětem výstavby a zpracování projektové dokumentace je komplexní řešení bydlení pětičlenné rodiny v jedno-generačním rodinném domě s přistavěnou garáží. Součástí zadání je vyřešení přípojek vody, návrh trasy přípojky telefonu (slaboproudu), přípojky elektřiny, dešťové kanalizace do akumulační jímky na dešťovou vodu s přepadem dále do vsakovacího objektu, splaškové kanalizace do kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu ve správě obce.  Součástí je celého projektu je rovněž oplocení a připojení nemovitosti k místní komunikaci.

Projekt je nyní v realizaci. Provedena základová deska. Práce na projektu a činnost technického dozoru byly ukončeny z důvodu příliš velké dojezdové vzdálenosti na místo stavby.

 

Hlavní parametry:

 • Předpokládaná cena stavby      :                       4,0 mil. Kč
 • Zastavěná plocha RD               :                       105,00m2
 • Zastavěná plocha pouze garáže (G):                  33,42m2
 • Zastavěná plocha stavby RD+G    :                       133,72m2
 • Počet bytů v RD                       :                       1(kategorizace 1+6)
 • Obytná plocha v RD                                         : 98,4m2
 • Užitková plocha celkemRD                               : 153,95m2
 • Užitková plocha garáže                                    : 29,37m2
 • Obestavěný prostor RD                                    : 678,20m2
 • Obestavěný prostor garáže                              : 141,20m3
 • Sklon střechy RD                                            : 40°, 19°
 • Sklon střechy garáže                                       : 40°
 • Výška hřebene od +0,0                                     : 7,285m
 • Výměra zpevněných ploch (zámková dlažba)    : 79,0m2