Předmětem řešení projektové dokumentace je vybudování parkovacích stání k budově Regionální kancelář Ostrava na adrese Hrušovská 2654/16 pro firmu ZFP Akademie a.s. Parkovací stání bude položeno ze zámkové dlažby. Stavba je realizována na pozemcích náležících Dopravnímu podniku Ostrava a.s. , Sokolská třída 64, 702 00 Ostrava. V rámci projektu dojde k provedení kácení 5-ti stromů […]

Záměr tohoto projektu nespočíval ve změně užívání objektu ale v celkové rekonstrukci budovy, jejíž technické vybavení neodpovídalo současnosti. Budova byla postavena v 30. letech minulého století a sloužila k sportovnímu využití obyvatel Polanky nad Odrou. Realizací navrhovaných stavebních úprav došlo k zásahu do nosných i nenosných konstrukcí budovy, byla taktéž doplněna část přístavby o jedno podlaží. Nově navržené technické […]

Za budovou Nové radnice města Ostravy vzniklo nové hřiště. Umístěno je přímo v areálu Radniční restaurace v Komenského sadech. Nově vzniklé upravené území je volně přístupné veřejnosti. Součástí parku jsou i nové herní prvky pro děti. Provedeno bylo také nezbytné kácení dřevin, včetně nově navržených sadových úprav.   Služba Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP Lokalita [...]

Lokalita: Karviná Realizace: Technický dozor stavebníka Stav projektu: v realizaci Investor:  Moravskoslezský kraj Náklady: Popis: Oprava střešní krytiny, okapového systému a fasády, Náklady stavby cca 4.0 mil.Kč.  

Lokalita: Ostrava Realizace: Koordinátor BOZP Stav projektu: Realizace Investor: Statutární město Ostrava Náklady: cca 60 mil. Kč Úpravy slezsko-ostravského hradu
Lokalita: Čeladná Realizace: Realizace zateplení, rekonstrukce, renovace Investor: Moravskoslezský kraj Náklady: 1,5 mil. Kč Období: červen 2012 Rekonstrukce dětského domova v Čeladné
Zakázka: Odstranění staveb FNO – Zábřeh Lokalita: fakultní nemocnice s poliklinikou Realizace: Odstranění staveb Náklady: 14 mil. Kč Investor: Statutární město Ostrava Období: 2012 Popis:
Zakázka: Stavba parkoviště pro Ostravskou Univezitu Lokalita: Ostrava, Moravská Ostrava Realizace: Občanská vybavenost, stavba Náklady: 7,2 mil. Kč Investor: Statutární město Ostrava Období: 2012 Popis: 

Zakázka: Rekonstrukce Masarykova náměstí Lokalita: Ostrava Realizace: Oprava dlažby, rekonstrukce Náklady: 1 mil. Kč Investor: Statutární město Ostrava     Období: 2012 Popis: popisek projektu … Vstup do galerie rekonstrukce >>

Zakázka: Rekonstrukce střediska pracovní rehabilitace Lokalita: Ostrava – Poruba Realizace:  Náklady: 4,6 mil. Kč Investor: Statutární město Ostrava Období: 2012 Popis: popisek projektu