V rámci prací byla upravena plocha před Domek kultury města Ostravy. Odstranění havarijního stavu zpevněné plochy, dešťové kanalizace a anglických dvorků před únikovými východy divadla směrem do dvora DKMO a obložení soklu z travertinu.

Odstraněn havarijní stav atiky budovy, včetně následného vyčištění přilehlé fasády.

Došlo k odstranění havarijního stavu venkovního osvětlení.

Služba Technický dozor investora, koordinátor BOZP
Lokalita Ul. 28. října 124/2556, Ostrava, Ostrava – Moravská Ostrava
Investor Dům kultury města Ostravy
Náklady Cca 13,310 mil.Kč
Stav projektu Termín dokončení 2014