V rámci prací byla upravena plocha před Domek kultury města Ostravy. Odstranění havarijního stavu zpevněné plochy, dešťové kanalizace a anglických dvorků před únikovými východy divadla směrem do dvora DKMO a obložení soklu z travertinu. Odstraněn havarijní stav atiky budovy, včetně následného vyčištění přilehlé fasády. Došlo k odstranění havarijního stavu venkovního osvětlení. Služba Technický dozor investora, [...]
V rámci stavebních prací byla provedena oprava fasády spolu s ostatními navazujícími pracemi. Práce spočívaly v provedení slepých oken ze západní strany 1.NP, obnovy stávajících oken, doplnění chybějícího zasklení. V obou ventilátorovnách byla obnovena původní ocelová okna. Nepevné části omítek byly oklepány a nahrazeny novými venkovními omítkami (jádrové + štukové) včetně nátěrů těchto ploch. Veškeré [...]
V rámci stavebních prací je provedena kompletní rekonstrukce, modernizace a nástavba V.NP. včetně inženýrských sítí a rekonstrukce náhradního zdroje elektřiny, výstavby parkoviště. Nyní je stavba již deset let užívána. Služba Technický dozor stavebníka Lokalita Ul. 28.října 2771/117, Ostrava Investor Krajský úřad Moravskoslezského kraje Náklady Cca 143,29 mil.Kč Stav projektu Termín dokončení 02/2007 Reference