Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT

Zvýšení bezpečného provozu velmi exponované křižovatky v městské části Ostrava – Martinov

Úprava plochy terénní modelací, doplněna o několik vodních prvků.

Rekonstrukce kanalizace, inženýrských sítí, vozovky, chodníků, kolejiště a tramvajových zastávek.

Sportovní multifunkční hřiště, dětské hřiště, výstavba parkovacích stání, oprava komunikací.

V rámci rekonstrukce bylo nutné provést zateplení svislých obvodových stěn minerálními rohožemi tl. 150mm , v rozsahu 4.136 m². Dále bylo nutné provedení tenkovrstvých omítek se zrnem tl. 2,0mm na podkladním armovací tkanině a vyrovnávacích polymer – cementových stěrkách. K výměně střešní krytiny a zateplení střechy byl použit polystyrén  EPS tl. 180mm , PVC folie, 2.328,02 m² včetně […]

V roce 2014 probíhaly a probíhají v objektu Domu Kultury města Ostravy a jeho okolí opravy stavební práce na kterých se podílí několik dodavatelských firem. Blíže se jedná o úpravu ploch před DKMO a.s., odstranění havarijního stavu atiky budovy DKMO, včetně následného vyčištění přilehlé fasády. Dále je nutné odstranit  havarijní stav venkovního osvětlení kolem DKMO a.s., zpevněné […]

Předmětem projektu je výstavba polyfunkčního domu v územní proluce náměstí v Ostravě – Mariánských Horách, a to včetně napojení na síť veřejné technické infrastruktury. Náplní projektu jsou převážně komerční prostory – obchody v přízemí a administrativa v patrech. Objekt bude mít celkový půdorysný rozměr 23,29 x 18,69m, bude částečně podsklepený, čtyřpodlažní s rovnou fóliovou střechou bude […]

Předmětem řešení projektové dokumentace je vybudování parkovacích stání k budově Regionální kancelář Ostrava na adrese Hrušovská 2654/16 pro firmu ZFP Akademie a.s. Parkovací stání bude položeno ze zámkové dlažby. Stavba je realizována na pozemcích náležících Dopravnímu podniku Ostrava a.s. , Sokolská třída 64, 702 00 Ostrava. V rámci projektu dojde k provedení kácení 5-ti stromů […]

Záměr tohoto projektu nespočíval ve změně užívání objektu ale v celkové rekonstrukci budovy, jejíž technické vybavení neodpovídalo současnosti. Budova byla postavena v 30. letech minulého století a sloužila k sportovnímu využití obyvatel Polanky nad Odrou. Realizací navrhovaných stavebních úprav došlo k zásahu do nosných i nenosných konstrukcí budovy, byla taktéž doplněna část přístavby o jedno podlaží. Nově navržené technické […]

Za budovou Nové radnice města Ostravy vzniklo nové hřiště. Umístěno je přímo v areálu Radniční restaurace v Komenského sadech. Nově vzniklé upravené území je volně přístupné veřejnosti. Součástí parku jsou i nové herní prvky pro děti. Provedeno bylo také nezbytné kácení dřevin, včetně nově navržených sadových úprav.   Služba Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP Lokalita […]

Lokalita: Karviná Realizace: Technický dozor stavebníka Stav projektu: v realizaci Investor:  Moravskoslezský kraj Náklady: Popis: Oprava střešní krytiny, okapového systému a fasády, Náklady stavby cca 4.0 mil.Kč.  

Lokalita: Ostrava Realizace: Koordinátor BOZP Stav projektu: Realizace Investor: Statutární město Ostrava Náklady: cca 60 mil. Kč          

Lokalita: Čeladná Realizace: Realizace zateplení, rekonstrukce, renovace Investor: Moravskoslezský kraj Náklady: 1,5 mil. Kč Období: červen 2012      

Zakázka: Odstranění staveb FNO – Zábřeh Lokalita: fakultní nemocnice s poliklinikou Realizace: Odstranění staveb Náklady: 14 mil. Kč Investor: Statutární město Ostrava     Období: 2012 Popis: Vstup do galerie >>

Zakázka: Stavba parkoviště pro Ostravskou Univezitu Lokalita: Ostrava, Moravská Ostrava Realizace: Občanská vybavenost, stavba Náklady: 7,2 mil. Kč Investor: Statutární město Ostrava     Období: 2012 Popis:   

Zakázka: Rekonstrukce Masarykova náměstí Lokalita: Ostrava Realizace: Oprava dlažby, rekonstrukce Náklady: 1 mil. Kč Investor: Statutární město Ostrava     Období: 2012 Popis: popisek projektu … Vstup do galerie rekonstrukce >>

Zakázka: Rekonstrukce střediska pracovní rehabilitace Lokalita: Ostrava – Poruba Realizace:  Náklady: 4,6 mil. Kč Investor: Statutární město Ostrava     Období: 2012 Popis: popisek projektu Vstup do galerie rekonstrukce >>

Zakázka: Regenerace bytových domů Lokalita: Ostrava, ul. Hosáka Realizace: Regenerace (zateplení, izolace) Náklady: 21 mil. Kč Investor: SBD Hová Huť Vstup do galerie regenerace domu >>

Zakázka: Regenerace bytových domů Lokalita: Ostrava, ul. Výškovická Realizace: Regenerace (zateplení, izolace) Náklady: 30 mil. Kč Investor: SBD Hová Huť Vstup do galerie regenerace domu >>

Zakázka: Regenerace bytových domů Lokalita: Ostrava, Nedbalova Realizace: Regenerace (zateplení, izolace) Náklady: 44,5 mil. Kč Investor: RPG Vstup do galerie regenerace domu >>

Zakázka: Odstranění ekologické zátěže Lokalita: Mošnov Realizace: Odstranění staveb a ekologické zátěže Náklady: 31,5 mil. Kč Investor: Statutární město Ostrava     Období: 2012 Popis: popisek projektu Vstup do galerie >>