Aktuality – Inženýrská kancelář Ostrava

Zde se nacházíte na stránkách aktualit Inženýrské kanceláře Ostrava.

Najdete zde projekty z oblastí:

 

Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih

Služba Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih Lokalita Ostrava, Ostrava-Jih Investor Statutární město Ostrava Náklady Cca 12,751 mil.Kč Stav projektu Termín dokončení 08/2015    

Více zde
Alternative text

Rekonstrukce ul. Nádražní Ostrava – I.Etapa

Služba Rekonstrukce ul. Nádražní – Ostrava Lokalita Ostrava Investor Statutární město Ostrava Náklady Cca 67,137 mil.Kč Stav projektu Termín dokončení 11/2015    

Více zde
Alternative text

Revitalizace ploch Šídlovec – Škrobárova – V.Huga, Ostrava-Hrabová

Služba Revitalizace ploch Šídlovec – Škrobárova – V.Huga Lokalita Ostrava, Ostrava-Hrabová Investor Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Náklady Cca 3,953 mil.K č Stav projektu Termín dokončení 10/2015  

Více zde
Alternative text

Novostavba rodinného domu na ul. Bukovanského

Služba Novostavba rodinného na ul. Bukovanského Lokalita Ostrava Investor Soukromý investor Náklady Cca 4 mil.K č Stav projektu Termín dokončení 07/2015

Více zde
Alternative text

Rodinný dům Bungalov 772 XL

Služba RD Bungalov 772 XL Lokalita Klimkovice Investor Soukromá osoba z okresu Ostrava Náklady Cca 5,5 mil.K č Stav projektu Termín dokončení 09/2015        

Více zde
Alternative text

Novostavba rodinného domu v Krásném Poli

Jedná o dřevostavbu rodinného domu s garáží, se stáním pro osobní vozidla, včetně přípojek na inženýrské sítě, sjezdu na místní komunikaci, oplocení, akumulační jímky na dešťovou vodu a vsakovacího objektu na utrácení dešťových vod, žumpy. Služba Novostavba rodinného domu v

Více zde
Alternative text

Rekonstrukce Domova pro seniory Kamenec I.

V rámci rekonstrukce bylo nutné provést zateplení svislých obvodových stěn minerálními rohožemi tl. 150mm , v rozsahu 4.136 m². Dále bylo nutné provedení tenkovrstvých omítek se zrnem tl. 2,0mm na podkladním armovací tkanině a vyrovnávacích polymer – cementových stěrkách. K výměně střešní

Více zde
Alternative text

Rekonstrukce Domu Kultury města Ostravy a jeho okolí

V roce 2014 probíhaly a probíhají v objektu Domu Kultury města Ostravy a jeho okolí opravy stavební práce na kterých se podílí několik dodavatelských firem. Blíže se jedná o úpravu ploch před DKMO a.s., odstranění havarijního stavu atiky budovy DKMO, včetně následného

Více zde
Alternative text

Technický dozor – Novostavba polyfunkčního centra společnosti API centre, s.r.o.

Předmětem projektu je výstavba polyfunkčního domu v územní proluce náměstí v Ostravě – Mariánských Horách, a to včetně napojení na síť veřejné technické infrastruktury. Náplní projektu jsou převážně komerční prostory – obchody v přízemí a administrativa v patrech. Objekt bude

Více zde
Alternative text

Odkazy: Služby a řemesla katalog TopLinks.cz